Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2021 16:28 (Üye) Soru : Merhaba, 2020 de sgk dosyamız pasif durumda. 04.01.2021 bir çalışan aldık. Teknoloji firması olarak faaliyet göstermekte. 01-03/21 aylara 4447 28.md. ve 04/21-09/22 aylara 4447 19. teşvik çıkmakta. Soru.1 4447 28 den faydalanmak için 12/2020 de sgk girişini olma zorunluluğu var mı? Soru 2. Gönderme aşamasına getirdiğimde tahakkuk da " 27256 indirim emanette gösterilecektir" ifadesi yazıyor karşısında rakam yok ve ödeme kısmına indirimsiz % 37,50 ile gelen tutar yazmakta. Neden indirim yansımaz ? Soru 3: Sorun varsa nasıl çözülmesini önerirsiniz? İyi çalışmalar.

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden; a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,b) 1/10/2020 tarihi itibarıylaSosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,c) İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,ç) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,d) Sigortalının fiilen çalıştırılması,İşyeri yönünden; e) Özel sektör işverenine ait olması, f) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,g) 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.