Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.02.2021 16:23 (Üye) Soru : merhaba iyi günler ; Ltd şirketimizde mart nisan mayıs dönemi sgk lar agustosda ödenedi.tutar 11.453,53 tldir.3.dönemde kkg yapmayı atlamışız.son dönemde 361 a -368 b yapıp kkg ekleyelim mi ? yoksa aynı yılda ödendiği için kkg yapılmasın mı ? teşekkürler...

Cevap : 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 88. Maddesinin; birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemek zorunda oldukları, aynı maddenin devamında Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider yazılamayacağı belirtilmiştir. COVID-19 nedeniyle ertelenen SGK primlerinin gider yazılacağı dönem ile ilgili özel bir düzenleme yapılmadığından Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK primleri ne zaman fiilen ödenirse o zaman gider yazılabilecektir. Yukarıda belirtilen 3 aya ait prim ödemeleri, ertelenen son ödeme tarihlerinde yapılması durumunda; İdare tarafından farklı bir uygulama getirilmemesi durumunda 2020 1. Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem Geçici Vergi beyannamelerinde matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak olup fiilen ödendiği tarihte gider yazılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.