Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 09:55 (Üye) Soru : Merhaba, 1-2021 Ocak ayında işe başayan ve 15 gün çalışması bulunan kişinin Asgari Geçim indirimi bordro hesaplandığında(Luca) tam çıkıyor. Bununla ilgili bir uygulama mevzuat vs var mıdır ? 2- Aynı şekilde Ay içinde 10-15 gün çalışan Personelin Agisi de tam mı verilecek ?

Cevap : Ayda 30 günden az çalışanlarla ilgi asgari geçim indirimi hesabı da aslında gayet basittir. Bunlar için de normal 30 gün çalışıyormuş gibi aylık ödenmesi gereken asgari geçim indirimi hesabı yapılacaktır. Ancak çalışanın aylık ücreti ne olursa olsun asgari geçim indirimi, o yılın Ocak ayında geçerli brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanacağından ve çalışana ödenen asgari geçim indirimi de asgari ücretliden aylık kesilmesi gereken gelir vergisinden yüksek olamayacağından, kendisine o ayki çalışma gün sayısına göre asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşmayacak miktarda asgari geçim indirimi ödenecektir. Bu husus, Asgari Geçim İndirimi uygulamasıyla 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde; ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarının elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğu şeklinde açıklanmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.