Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 08:44 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak; 2 Adet Mesken Nitelikli konutu bulunanlardan 1 tanesinin vergi değeri 2021 yılında belirlenen hadi aşması, diğerinin ise aşmaması belirlenen haddin altında kalması durumunda Haddi aşan Gayri Menkul için Beyanname verilmesi gerekmekte midir. Tşk ederim Kolay gelsin

Cevap : Kanun metninde “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar…” için Değerli Konut muaf tutulmaktadır..Burada verginin kapsamına girmese de, iki konuta sahip olunduğundan kapsama giren konut için beyanname verilmesi gerektiği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.