Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 08:50 (Üye) Soru : 2020/4.dönem aşağıdaki bilgiler ile geçici vergi beyannamesi yaparken Ticari kazanç : 6.576,91 Serbeslek meslek kazancı : 35.239,53 Kesilen Gelir Vergisi : 12.742,50 Geçici Vergi Matrahı: 41.816,44 Hesaplanan Geçici Vergi: 6.272,47 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi: 5.270,60 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi: 1.001,87 Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı: 7.471,90 Mahsup Edilecek Geçici Vergi Tevkifat Tutarı Toplamı: 12.742,50 Ödenecek Geçici Vergi:0 Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı: 6.470,03 Kesilen Gelir Vergisi sadece serbest meslek kazanca ilişkin geçici vergiden mahsup edilecektir. Beyannameyi kaydetmeye devam etmek istiyor musunuz? Uyarısı veriyor. Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederken , örnek uygulamalı kaynak verebilir misiniz ?

Cevap : Bilindiği üzere Defter beyan sisteminde tutulan defterler ile aylık ve 3 aylık beyannameler sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmektedir.Beyannamelerin doğru oluşması için kayıtların doğru ve kuralına göre yapılması ile olur. Teknik düzenleme için GİB den görüş alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.