Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 11:26 (Üye) Soru : iiyi günler;değerli konut vergisine ilişkin olarak,birden fazla gayrımenkule sahip olunması durumunda sadece kanunda belirtilen rakamın üzerinde değeri olan gayrımenkuller için mi beyanda bulunulur yoksa tüm menkullerin toplamımı dikkate alınacaktır,teşekkürler iyi çalımalar

Cevap : Konu ile ilgili yayımlanan Genel Tebliği ve örnekleri inceleyiniz.Sorunuzu da SOMUT konut sayısı ve değerlerini yazarsanız yanıt doğru verilir. Varsayım ile cevap vermek yanıltıcı olur. Tebliği için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.