Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 11:36 (Üye) Soru : KOLAY GELSİN ÜSTAD, FİRMAMIZA AİT VERİLEM VE ALINAN ÇEKLERE REESKONT UYGULANABİLİRMİYİZ. ÇEKLER UYLANABİLİR İSE TOPLU OLARAK GİRESEK OLUR MU TEK TEK GİRMEK Mİ LAZIM.İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap : 30.04.2013 Tarihli 64 No lu Vergi Usul Kanunu sirkülerinde, Vergi Usul Kanunu’nun 281. maddesinde; vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamış ise T.C.M.B ‘sı resmi iskonto haddi uygulanır. Yine aynı kanunun 285. maddesinde; vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa T.C.M.B ‘resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. Sirkülerin sonuç bölümünde, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen, reeskont uygulamasından yararlanması mümkün bulunmaktadır, denilmektedir. Alınan ve verilen vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulabilmesi için; -Çek’e bağlanmış alacak ve borç ticari bir ilişkiden kaynaklanmış, yani dönem kar-zararının tespitinde etki etmiş olmalıdır. -Reeskonta tabi tutulacak çek’in bir vade içermesi ve dönem sonu itibariyle vadesinin dolmamış olması gerekmektedir. -Alınan ve verilen çekler işletme kayıtlarında mevcut olmalıdır. Şirket kayıtlarında mevcut olan alınan çekler ve verilen çeklerin reeskonta tabi tutulması zorunluluğu yoktur. Ancak alınan çeklerine reeskont uygulayan şirketler verilen çeklerine de reeskont uygulamak zorundadır. Teminat veya tahsile verilen vadeli çeklerde reeskonta tabi tutulabilirler. Faktoring şirketlerine verilen vadeli çekler, avans olarak alınan çekler, hatır çekleri reeskonta tabi olmazlar. Yabancı para cinsi alınan ve verilen vadeli çeklerde T.C.M.B. iskonto oranı yerine libor esas alınır. Reeskont işleminden önce alınan ve verilen dövizli çekler kur değerlemesine tabi tutulduğundan kur farkı geliri veya kur farkı gideri oluşur. Dövizli çeklerde reeskont tutarı önce döviz bedeli üzerinden hesaplanır. Daha sonra bu tutar kur değerlemesine tabi tutularak reeskont tutarına ulaşılır. Reeskont gideri izleyen dönemde (dönem başı)gelir, reeskont geliri ise izleyen dönemde(dönem başı)gider yazılır. REESKONT TUTARI = NOMİNAL DEĞER x FAİZ ORANI x GÜN SAYISI / 360+(FAİZ ORANI x GÜN SAYISI) DEĞERLEME HER ÇEK İÇİN AYRI AYRI YAPILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.