Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.02.2021 14:13 (Üye) Soru : merhaba 2019 yılı beyannamesinde KKEG olarak gösterilen ödenmemiş sgk primlerini (1.000 TL) 2020 yılı geçici 4.dönem beyannamesinde ödenmiştir. fakat 4.dönem beyannamesi zarar olduğu ( 10.000 TL) için matrah bildiriminde ticari zararı ve diğer indirimler kısmınada geçen dönem kkeg yazılan sgk prim giderleri yazıldığında dönem zararına toplamı değil sadece ticari zararı(9.000 TL) yi yazmaktadır. kar olduğunda düşmekte olan bu geçen yıla ait kkeg tutarını bu dönemdeki ticari zararlar toplayıp çıkan toplam tutarı (11.000) TL olarak ticari zararamı yazmamız gerekiyor. iyi çalışmalar

Cevap : Ödenmeyen SGK primi 2020 yılında ödenmiş ise ; Gelir Vergisi Kanunu 174 seri no.lu Genel Tebliği ile; ödenmemiş olan sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği dönemde mali karın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. İlgili Tebliğde bir süre sınırlaması öngörülmediği için, tahsil zamanaşımı içinde ödenen sigorta giderleri vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.