Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 09:49 (Üye) Soru : Merhaba, Mükellefin birden fazla konutu var Ama sadece bir konut değeri 5 milyonun üzerinde. Diğer konutların ve gayri menkullerin 5.000.000 TL altında muhtelif değerleri var. bu durumda 5.000.000 TL üzerinde değeri olan tek gayri menkul için değerli konut vergisi verilecek mi?

Cevap : Kanun metninde “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar…” için Değerli Konut muaf tutulmaktadır..Burada verginin kapsamına girmese de, birden fazla konuta sahip olunduğundan kapsama giren konut için beyanname verilmesi gerektiği görüşündeyiz. Aşağıdaki linkde bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.