Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 10:11 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Ltd.Şti. firmamız tasfiyeye girecektir.Aktifinde 3 Milyon değerinde arazi bulunmaktadır. Arazi şahıstan alınıp kdvsiz işlem görmüştür. Arazi şirket ortağına satıla bilinir mi? KDV(oranı) ve Gelir/Kurumlar vergisi açısından ne tür işlem gerekir. Ya da üçüncü şahısa (vergi müklellefi olan yada olmayan) satılırsa KDV oranı ne olmalı?

Cevap : Arsa kime satılırsa satılsın/vergi mükellefi olsun veya olmasın ;satışı için düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplanır. Satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark gelir olarak kayıtlara alınarak KV ne tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.