Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.02.2021 11:37 (Üye) Soru : Banka Kredisinin Ödemesi 2020 yılında mali sorunlar sebebiyle yapılamamış, 2021 yılında ödenmeye başlanmıştır. 2020 yılında geçmiş döneme ait faiz giderleri 780 Finansman Giderleri Hesabı veya 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesaplarından hangisinde izlenmelidir ? Bu giderleri 2021 yılında gider kabul edilir mi ? (KKEG yazılmalı mı)

Cevap : Ödeme 2021 yılında yapılmış ise 780 hesaba yazılır.Ancak Gider yazılmasında Finansal gider kısıtlama yapılır. 04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, Öz kaynakları aşan kısma münhasır olmak üzere, (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin, Faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağından, kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.