Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2021 11:38 (Üye) Soru : 01/04/2020 tarihi itibariyle mükellefim işyerini 03/05/2020 tarihine kadar kapatmış bu dönemler arasında çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden faydalınmak üzere müracat etmiş ve çalışanlar ödeneklerini almışlardır. fakat bir işci için müracat etmemiş ce kısa çalışma listesine dahil etmemiş ve bu işci için her hangi bir ödenek almamıştır. işveren talimatıyla bu işci için 03/04/2020 tarihinde işveren çıkış (04) KODU ile çıkış verilmiştir. bu durumda işkur bu işciyi işveren çıkışlı yaptığımız için tüm işcilerin kçö geri istemektedir. bu konuda tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : 4kod Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi fesih yasağı kapsamında çıkış nedeni olup bu tür çıkışlarda işverene ipc kesilmektedir. Fesih yasağı kapsamında işçi çıkış yapılması halinde işletmeye ödenen kçö ler işkur tarafından iadesi talep edilmektedir. Bilindiği üzere 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 23 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca; 26.03.2020 tarihi itibari ile kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerektiği, 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu maddesi uyarınca 17.04.2020 tarihi itibari ile 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği, Hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye İş Kurumunun, İl Müdürlüklerine gönderdiği iç yazışmada, aşağıda belirtilen işten çıkış kodlarının KÇÖ ve Fesih Yasağının ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.