Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2021 10:15 (Üye) Soru : Üstadım cevap için teşekkür ederim. Cevap:Sayın, Burada verilen sorular soruyu gönderdiğiniz mail adresine gönderilir.Mail adresinde sorun varsa bu cevaba ilişkin maile de alamazsınız.Bu konuda sistemde sorunuz yok . Bağış ve yardımlar için KVK 10. maddesindeki şıklarda sayılmıştır. Şıklardaki koşulları ,kurumlar ve oranı inceleyiniz. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Kvk nu incelediğimden ve uygulamada soruda bahsettiğim vergi matrahının %5 i değilde bağışın %5 i indirildiğini gördüm bazı meslek mensuplarının bu yüzden sizden bir teyit almak istiyorum. ben mi yanlış yorumluyorum yoksa diğer arkadaşlar mı? Saygılarımla

Cevap : Kurum kazancının % 5 i indirim konusu yapılır. Bazı meslek mensupları sosyal medya daki bilgilerle işlem yapmaktadır Kanun okusalar böyle yanlış bilgi sahibi olmazlar. KVK Md.10/(1) c c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.