Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2021 12:17 (Üye) Soru : 2020 yılında yeni açılan sgk dosyasında ortalama 0 oldugundan dolayı 2 kişi 6 aydır 17103 ten faydalandı ve 2021de de faydalanmaya devam edıyor. Şimdi 2021 de bir işçi daha alacak işveren. Bu işçide 17103 şartlarını taşıyor ve ortalama 2 kişi gösteriyor. Sorun şudur kı 2020 de 17203 den gosterılen 2 kişi yeni alınacak işçinin istediği 2 kişilik ortalamayı karşılar mı yani, ortalama sayarken 2020 17103 ten faydalanan kişileri ortalamaya dahil edebiliyor muyuz? 17103 kendi içinde ortalama hesabında dikkate alınıyor mu yoksa 17103 teşvikten yararlanlardan hariç mi 2 kişi çalıştırılması gerekiyor?

Cevap : Ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanır? Ortalama sigortalı sayısı; -2020 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayları arasındaki, -2021 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2020/Ocak ila 2020/Aralık ayları arasındaki, çalışan sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya bildirim yapılmış (APHB gönderilmiş) ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır. Kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı nasıl belirlenir? Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması koşulunun arandığı diğer prim teşviklerinde, sigortalıların ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğinin kontrolü, teşvikli bildirgenin onaylanmasının ardından yapılırken, 17103/27103 sayılı kanun teşvikinde sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olarak bildirilip bildirilmediği (aynı ayda 25510-16322-26322 sayılı kanun numaralı belge düzenleme durumu hariç) belgenin onaylanmasından önce yapılmaktadır. 4447/Geçici 19. madde teşvikinde, kapsama giren ve her bir yılda işe alınan sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olup olmadıkları hususu, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların yanı sıra diğer yıllarda işe alınmış ve 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının toplamının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.