Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2021 20:24 (Üye) Soru : merhaba puantaj usulü ile çalışmalarda örneğin ay içinde 2 gün çalışıldı ise bildirge verirken bu 2 güne hafta tatili olan pazar günlerini de ekleyerek mi bildirge vereceğiz. yani işveren 2 gün çalışan işçiye hafta tatillerini de ekleyerek mi ödeme yapmak zorundadır

Cevap : 4857 sayı lı iş Kanunu’nun 46’ıncı maddesinde ise; “bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.” Hafta Tatiline Hak Kazanmak İçin Çalışılmış Sayılan Süreler. Tatil gününden önce çalışmış olmaları demek işçilerin belirlenen haftalık çalışma süresini doldurması anlamına gelir. Örneğin bir işyerinde haftanın altı günü günde 7,5 saat çalışma yapılıyorsa işçi hafta tatiline hak kazanmak için bu altı gün çalışmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.