Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.02.2021 14:11 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Merhaba, 4447/Geçici 26. md prim desteğinde; Sgk 2020/35 genelgesinin 8.5- Bendine göre prim desteğinden yararlanılan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz denmektedir. Buna göre; bilanço usulü firmalarda muhasebe kayıtları yaparken 361 hesap borçlu 602 hs alacaklı yapıyoruz. (361 hesap denkliğini sağlamak için mecburen) Sizlere sorumuz; a) Yukarıda yapmış olduğumuz gelir kaydı tutarını beyanname üzerinden diğer indirimler sütununa yazıp düşerek geliri yok etme yönünde mi işlem yapmamız gerekir? b) beyan edilecek kar rakamı oluşmaz ise yapacağımız bu işlem hakkında tereddüt oluşmaktadır. c) yapacağımız uygulama hatalı ise öneriniz ne olacaktır? İyi Çalışmalar

Cevap : 7252 sayılı yasa hükmüne göre sağlanan teşvik gelir veya gider yazılmaz. Ücret bordrosu ay sonunda teşvik yokmuş gibi normal yevmiye kaydı yapılır. (tahakkuk kaydı) Ödemenin yapıldığı tarih de ise 7252 yararlanılan tutar kadar 361 (B) 700 lü hesap (A) olarak kayıt yapılır. Böylece gelir de , gider de, yazılmamış olur. 602 hesaba ilave veya beyanname üzerinden indirim yapılmaz. 602 Hesaba yazılır ise vergileme söz konusu olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.