Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 16:03 (Üye) Soru : Sayın danışman; Diş kliniği işleten LTD.ŞTİ. firmamızın SGK ile anlaşması bulunmamaktadır. 09.02.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 509 tebliğ değişikliği kapsamında E-faturaya geçiş zorunluluğu var mıdır?

Cevap : Merhaba; VUK 526 sayılı tebliğde geçen ifade; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” SGK anlaşması olan Kurumlardır sağlıklı günler dileriz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.