Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2021 16:08 (Üye) Soru : Merhabalar, Özel Hastane de çalışabilmek üstlerine LTD şirket kurulan firma ortağı doktorlar 31.03.2021 tarihine kadar verbis sistemine kayıt olmaları gerekmekte midir? VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ'e (SIRA NO: 526) göre Bu Ltd. şirketlerinin 01.07.2021 tarihinde e-fatura hadlerini yakalamadığı halde e fatura mükellefi olması da gerekmekte midir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Nuray KAYMAKCI ÇOBAN

Cevap : Merhaba; VUK 526 ya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” mükellefiniz yukarıdaki kriterler kapsamında kalıyorsa e-fatura uygulamasına geçer ( SGK anlaşması olup olmadığına dikkat edilmelidir ) iyi günler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.