Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2021 21:00 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; 2021 yılı aile yardımı 357,75 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret bordroda BRÜT olarak mı bildirilir. Ayrıca Kapıcı personel evli , aile yardımı alabilir mi ?

Cevap : İşverenin çalışanlarına “Çocuk Zammı/Yardımı” ve “Aile Zammı/Yardımı” adı altında yaptığı yardımların her dönem devletçe belirlenen oranlarda SGK ve Gelir Vergi istisnaları bulunmaktadır. Çocuk Yardımı hem SGK hem de gelir vergisinden belirtilen oranlara kadar muaf tutulurken, aile yardımının sadece SGK matrahında istisnası vardır. Aile yardımı ve çocuk yardımı üzerinden damga vergisi istisnası bulunmamaktadır. İşçiye ödenen bu yardımlar üzerinden damga vergisi hesaplanarak ödenmelidir. İGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI (5510 Sayıı K. Md. 80) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; - Yemek Parası 01.01.2021 - 31.12.2021 Tarihleri Arasında; 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL (Günlük) - Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin): 01.01.2021- 31.12.2021 Tarihleri Arasında; 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık) - Aile Zammı (Yardımı): 01.01.2021- 31.12.2021 Tarihleri Arasında; 3.577,50 TL x % 10 = 357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. NOT: Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü prime tabi tutulur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.