Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2021 14:23 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, Binek otolarda kıst amortisman hesaplamak zorunluluk mu ? İhtiyari midir ? Değerli yardımınızı rica ederim.

Cevap : Binek otolarda Kıst amortisman zorunluk dur. Vergi Usul Kanunun 320. Maddesi; “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, İŞLETMELERE AİT BİNEK OTOMOBİLLERİNİN AKTİFE GİRDİĞİ HESAP DÖNEMİ İÇİN AY KESRİ TAM AY SAYILMAK SURETİYLE KALAN AY SÜRESİ KADAR AMORTİSMAN ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.” Bu hükme göre kıst amortisman uygulaması yalnızca işletmelerin aktifinde kayıtlı binek otomobillerine münhasır olup binek otomobilleri dışında kalan amortismana tabi diğer kıymetler için aktife alındıkları yılda tam amortisman ayrılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.