Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.02.2021 14:46 (Üye) Soru : Sayın danışman; 2.el olarak kdv li satın aldığımız inşaat iskele ve kalıp malzemelerini satmak istiyoruz. Hurda olarak kdv siz satmamız mümkün mü ?

Cevap : Aktife kayıtlı kıymetlerin normal kullanımları sonucunda hurda haline gelmeleri halinde, bunların tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV istisnası söz konusudur. Maddeye göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den istisnadır. Bunların satışında KDV hesaplanmaz. Ancak;sabit kıymetin hurda olarak ve KDV istisnası uygulanarak satılması halinde hurda satış bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, satışın yapıldığı dönem KDV beyannamesinde "Daha önce indirim konusu yapılan KDV nin ilavesi " satırında beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.