Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 12:32 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, Yeni bir ssk dosyası açtık. Çalışanlar için ssk teşvik ekranından teşvik sorguladığımızda bazı işçilerimize ; 6111, 27103, 27256,5510 sayılı tevşiklerin hepsini birden vermekte. Malüm ssk dosyası ilk açındığında 27103 sayılı teşvikten 3 ay süre ile faydalanamıyoruz. Onun yerine ilk 3 ay 27256 sayılı teşvik çıkan işçilerimize 27256 sayılı teşvikten faydalandırsak daha sonra kalan aylarda 27103 ten faydalandırabilirmiyiz.

Cevap : 7256 sayılı Kanunun 5.Maddesiyle; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek-7.Maddeyle işsizlik ödeneği alanların işe girmesi durumunda aşağıda belirtildiği şekilde çalışana İşsizlik Sigortası Fonu tarafından destek sağlanacaktır. Yararlanma şartları: Sigortalının İşsizlik ödeneğinden yararlanıyor olması, İşten ayrılmasını takip eden 90 gün içinde işe başlaması, İşe girdiği tarihten itibaren 12 ay kesintisiz çalışması Gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra yararlanma süreniz kalmışsa ve işçiniz aşağıdaki şartları sağlamış ise; 447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde öngörülen teşvik (17103/27103) kapsamına; -1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan, -İşe alındıkları tarihten önceki üç aylık sürede, 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) ve (c) bentleri, Ek-6. maddesi, Ek-9. maddesinin birinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında (isteğe bağlı sigortalılık hariç) sigortalı olmayan veya olmakla birlikte bu üç aylık süre içindeki prim gün sayıları 10 gün veya altında olan sigortalılardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan sigortalılar girmektedir. Diğer taraftan, sözkonusu teşvikten yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların yukarıda belirtilen şartları sağlamış olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu şartları sağlayan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları da gerekiyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.