Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 09:25 (Üye) Soru : Merhaba, pek çok kez web üzerinden yapılan canlı oturumlara katılarak aynı soruyu sordum...ancak yanıtını alamadım. 1.Bir ltd şirket üzerinden eldiven satışı için ihracata aracılık ediyoruz. Ürünün satın alımı Türkiye de yerleşik bir firmadan olacak, ancak firma da üretici olmasa da serbest bölgede teslim edecek. Serbest bölgede teslim etmez ise, üretici olmasa da biz Türkiye de ikamet ettiğimiz için ihracat için alıyor olmamıza rağmen faturasında kdv olacak mı? 2.Transit ticarete konu olduğu için KDV 6 m. gereği istisna mıdır? Diğer önemli konu, 3.Türkiye de ve yurt dışında bir çok aracı var ve vergi mükellefiyetleri yok. Fatura kesemezler. Satın alan Portekiz firması, bizim şirketimize ödeme yapacak ve bu aracılara ödemeler bizim banka hesabımızdan yapılacak. Yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden bu aracılar fatura kesemeyeceğine göre 94. md. gereği gider makbuzu keserek, serbest meslek mükellefi olmasalar da % 20 stopaj ile mi kesilecek? 4.Yurt içindeki aracılara, hizmetten yurtdışında faydalanılsa da ikametleri Türkiye de olduğu için % 18 kdv kesilecek mi ? İvedi dönüşünüzü rica ederim. Teşekkür ederim Saygılarımla

Cevap : 1-İhraç kayıtlı mal alışı için üretici firmanın "imalatçı" olması gerekir.İmalatçıdan almadığınız mal için KDV ödeyeceksiniz. 2-Mal A ülkesinden alınıp B ülkesine satılmış ise bu satış TRANSİT ticaretdir. Transit ticaret KDV tabi olmayan teslimdir. KDV beyannamesinde yer almaz. Muhasebe kayıtlarında yer alıri B formları ile beyan edilir. 3-Yurt dışındaki aracılardan alınan hizmet ithali için (2) nolu KDV beyannamesi verilecektir. Yurt içindeki kişiler ise vergi mükellefi olacaktır.Gider pusulası ile ödeme olmaz. 4. sorunuz anlaşılamamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.