Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 09:26 (Üye) Soru : Merhaba, x Limited şirketi belli bir bedel ile Katılım Bankası aracılığı ile Sukuk (Kira Sertifikası) satın alıyor. Belirli aralıklarla kira ödemesi adı altında gelir elde ediyor.Elde edilen gelir stopaja tabimidir? Tabi ise oranı nedir ? İyi Çalışmalar....

Cevap : Elde edilen gelir faiz geliridir. Banka tarafından GV stopajı yapılacaktır. STOPAJ ORANLARI AŞAĞIDADIR. Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) • TL MEVDUAT FAİZLERİ : • Vadesiz ve 6 aya kadar (6 ay dahil ) vadeli mevduatlar % 15 (01/01/2021-31/03/2021 Arası % 5 ) • 1 Yıla kadar (1 yıl dahil ) vadeli mevduatlar % 12 (01/01/2021-31/03/2021 Arası % 3 ) • 1 Yıla dan uzun vadeli mevduatlar % 10 (01/01/2021-31/03/2021 Arası % 0 )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.