Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 11:11 (Üye) Soru : Sayın Yetkiliye ; Şirket adresi dışında, gerçek kişiden kiralanan daire lojman olarak kullanılmaktadır.Veri Dairesi Başkanlığının özelgesine göre ;'Şirketinizce kiralanan ve personele lojman olarak tahsis edilen konutlar,personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirildiğinden ve söz konusu konutlara ilişkin kira bedelleri,kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınacağından ,KİRA GİDERİ olarak ayrıca dikkate alınmasının mümkün olmayacağı tabidir.' bilgisi bulunmaktadır.Sizden cevabını rica ettiğim sorumuz ;1-Gerçek kişiden Kiraladığımız lLojmanın Gelir Vergisi kanunu Madde 94/ 5a maddesine göre stopaj yapma mükellefiyetimizin olup olmadığını değerlendirmenizi rica ediyorum. 2-Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin muhasebe kaydının hangi hesaplar kullanılarak yapılması gerektiği hakkında bilgi vermenizi ve Kira tahakkuk ve ödeme muhasebe kaydı rica ediyorum.Özelgede kira giderinin ayrıca dikkate alınmayacağı ifade ediliyor. NOT: Ödenen Lojman kirası net ücret olarak brütleştirilerek işçi ücret ödemesi yapıldı. İlginize teşekkür ediyorum..

Cevap : 1-Gelir vergisi Stopajı yapılacak (31/05/2021 tarihine kadar % 10 daha sonraki sürelerde % 20) 2-Giderleşme ücret giderlerini hangi hesaba yazıyor iseniz o hesaba yazılacaktır. 760/770 (B) 360 (A) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.