Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 11:36 (Üye) Soru : Sn. Danışman, Değerli konut vergisi kapsamına giren, 3 taşınmazdan en düşük değerli olanı kapsam dışıdır. Ancak, düşük değerli olan 2 taşınmazın değeri eşitse ve biri tam, diğeri paylı ise (toplam değer alınmaktadır), en düşük değerli taşınmazın seçimi paylı taşınmaz olarak seçilebilir mi? Not: Paylı taşınmaz seçilirse, daha düşük vergi çıkmaktadır. (Tam paylı gayrimenkule göre) Tebliğde bu husus açıklanmamıştır. Sadece en düşük değerlisi şeklinde açıklanmıştır. Saygılarımla,

Cevap : Sizinde belirttiğiniz gibi bu konuda tebliği de açıklık yok. En düşük değerli olarak mükellefin kendisinin tercih edebileceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.