Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 12:01 (Üye) Soru : Merhaba üstadım... Vefat eden ve 4 mirasçısı olan bir kişi için, mirasçıların biri üzerinden elektronik ortamda veraset int. Beyn. verildi. Diğer mirasçıların interaktif vd. şifresi olmadığı için beyannameyi onaylayamıyorlar. GİB’in Veraset İşlemleri Kullanım Kılavuzu’ndaki “Diğer mirasçıların onayına açılmış bir beyanname için 10 günlük süre dolduğu halde beyannameyi onaylamayan mirasçı varsa, bu mirasçılar beyannameden çıkarılmış sayılarak, beyanname sadece onay veren mirasçılar adına, vefat edenin son ikametgahının olduğu yer vergi dairesine gönderilir.” İfadesi de kafa karıştırıcı başka bir unsur. Sorum şu : Beyannameyi bir mirasçının vermesi; tüm mirasçıların tapu, araç, daire gibi miras kalan varlıkların veraset ve intikali için yeterli midir? Teşekkürler İyi çalışmalar

Cevap : Veraset yoluyla intikallerde beyanname her bir mirasçı tarafından ayrı ayrı verileceği gibi müştereken de verilmesi mümkündür. Beyannamenin müştereken verilmesi halinde beyanname her mükellef tarafından ayrı ayrı imzalanır. Klavuzdaki belirtilen sürede diğer mirasçılarda yükümlükleri yerine getirmeleri gerekir aksi durumda sadece bir kişi için işlem yapılır. Konu hakkında Veraset Vergi Dairesi ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.