Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.02.2021 14:50 (Üye) Soru : Bir türk vatandaşı Gürcistanda şirket kuruyor. Şirket ortağı Türkiyede yaşamaktadır. Şİrket 2020 yılında şirket hesabından ortağın hesabına para göndermiş. Ortağın hesabına gönderilen paranın bir kısmı karpayı diğer kısmı da ortağın şirketten çektiği paradır. Şirket ortağı şirketten çektiği paranın tamamınımı vergilendirececek yoksa kar payı kadar olan kısmınımı vergilendirecek. cevaplandırmanızı rica ederim. Saygılarımla Mustafa Yılmaz smmm

Cevap : Gürcistan daki şirket ; Türk ortağa kar payı göndermiş ise Bu gelir Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir. Gürcistan da kesilen vergi var ise hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ortağın çektiği para geri iade edilmeyecek ise bu tutarda beyana dahil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.