Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 14:41 (Üye) Soru : X Anonim şirketinin ortağı ve yönetim kurulunda bulunan gerçek kişi , x Anonim şirketinin %100 sahibi olduğu Y Ltd. Şti.'nde Sgk olarak bulunabilir mi? teşekkürler

Cevap : Bir anonim veya limited şirkete bir başka şirketin tüzel kişi olarak ortak olarak katılması 6102 sayılı TTK’nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirkette bir başka tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olabilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak ilgili şirkette görev yapabilmesi için mutlak surette yasal temsilci ataması zorunludur. Yeni TTK’ya göre, tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda, tüzel kişi kendisinin yönetim kurulunda temsil edecek bir gerçek kişiyi tespit edecek ve yönetim kurulu üyesi olarak kendisi ile beraber bu gerçek kişiyi de tescil ve ilan ettirmek zorundadır. Bu tescil ve ilanın yapılmış olduğu hususu ayrıca iştirak eden şirketin internet sitesinde yer alacaktır. Başka bir ifade ile, sadece yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi değil, tüzel kişi ile birlikte onun temsilcisi durumunda olan atanmış gerçek kişi de tescil ve ilan ettirilecektir. Dolayısıyla 4/b devreye girer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.