Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 09:45 (Üye) Soru : 2019 yılında kurulan ve nakdi sermaye taahhüdünün tamamı 2019 yılı içinde bankaya yatırılan şirketin, Nakdi Sermaye Teşviki indiriminden 2019 yılı zarar beyanından dolayı/kazancın bulunmaması nedeniyle yararlandırılamamıştır. 1) 2019 Yeni Kuruluş Nakdi Sermaye Faiz İndirimini, 2020 yılı son dönem geçici beyanında çıkan kardan/ödenecek hesaplanan vergiden indirebilirmiyiz? 2) Eğer indirebilir isek(ki devreder hükmü var), 2020/4.dönem geçici vergi beyannamesinin hangi kısmında, bu 2019 yılından devreden nakdi sermaye faiz indirimini gösterebiliriz? (Cari yıl içinde kuruluş veya nakdi sermaye arttırımı olsaydı “Kazancın Bulunması Halinde İnd.İstisnalar” kısmında bi satır mevcut! Sanırım geçen yıldan devir eden indirim için burası uygun olmamalı) Teşekkürler

Cevap : İndirimden yararlanmak için önceden kuruluş ve sermayesinin tamamı ödenmiş olması halinde ARTILARACAK sermaye için indirim uygulanır. KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 9) İnceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.