Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 11:33 (Üye) Soru : Merhaba, Gümrükte Devir aldığım malzemeleri, Gümrükte tekrar devir işlemi yaptım farklı bir firmaya , satışını yaptığım gümrükte devir işleminin KDV beyannamesinde gümrükte devir olarak nerede beyan etmeliyiz. sonuçta KDV siz işlem KDV-1 beyannamesinde hangi kısımda beyan edeceğim.

Cevap : KDV Kanununun 16/1-c maddesine göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerini uygulandığı malların teslimi KDV den istisna edilmiştir. Buna göre; yurt dışından satın alınan gümrük antreposundaki henüz millileştirilmemiş malların, Türkiye’de yerleşik bir firmaya teslimi Kanunun 16/1-c maddesi uyarınca KDV den müstesnadır. KDV beyannamesin de; KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA GİREN İŞLER Bölümünde 235.kod a yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.