Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 15:11 (Üye) Soru : Gelir vergisinden indirim konusu yapılabilecek giderlerden; eğitim giderin 2020/2021 dönemine aittir. Bu durumda ilgili giderin indirime tabi olması hangi dönemleri kapsamalıdır?

Cevap : 2020 yılı Yıllık GV beyannamesinden 2020 yılında ödenen kısımları indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.