Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2021 17:45 (Üye) Soru : Sn.Danışmanım, 13.12.2019 da aldığımız Binek aracı, 23.10.2020 de sattık ve kar 550.000 TL. Bunu 549 Özel Fonlara aldık. 23.10.2020 de yeni aracı 1.200.000 TL ye aldık. Yeni aracın Amortisman kaydı (2020 yılı kıst amort. 3 ay); 1- 300.000 TL ye isabet eden kısmı 15.000 TL 549 Borçlu / 257 Alacaklı. 2- 1.200.000-300.000 = 900.000 TL isabet eden kısmı 45.000 TL KKEG Borçlu / 257 Alacaklı. Bu şekilde 3 yıl 549 hs.dan düşüp kalan kısmı 3 yılın sonunda gelir yazıyoruz değil mi? Satışı yaptığımızda oluşan kar ile araç sınırını aşan tutarı hemen gelir (550.000 kar - 300.000) yazmıyoruz değil mi? Saygılarımla,

Cevap : 2. Sorunuzdaki 45.000 TL Amortismanın itfa olacağı son yılda gidere yazılır. KKEG gidere yazılmaya bilir. Fonun kullanılacağı yıllar 2020-2021-2022 dir. 2020 den sonra 3 yıl değildir.549 hesap dan dan kalan tutar 649 hesaba yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.