Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2021 09:54 (Üye) Soru : Gelir vergisi mükellefiyetine tabi mükellefimiz 06.12.2020 tarihinde vefat etmiştir. 2020 4.dönem geçici vergi beyannamesi verilmeden 2020 yıllık Gelir Vergisi Kıst dönem halinde verilecektir. Beyannamede bilançoda hesap planında olan bakiyeler gösterilecek midir yoksa tüm hesaplardaki bakiyeleri Ortaklara Borçlar hesabında toplayarak diğer hesaplar kapatılarak bilançoda gösterebilir miyiz? Cari dönem bilançosu nasıl olmalıdır? Teşekkürler

Cevap : Ölüm tarihi itibari ile Bilanço düzenlenir.Bilançoda sadece Kasa-Banka Sermaye kalır. Diğer hesaplar kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.