Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 12:06 (Üye) Soru : içalışan işi terk etti 3 gün ardarda gelmedi.tutanak tutuldu.işten çıkarma yasağına göre işveren için işçinin sgk dan çıkarma için hangi kodu kullanması gerekir (işten çıkarma nedeni).ihbar süresince çalışmadı .işveren çıkan işçiden ihbar talep edebilir mi? teşekkürler

Cevap : şverenin iş akdini haklı nedenle ve derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” bendinde, “…İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi…” işveren için taraflar arasındaki iş akdini haklı ve derhal fesih hakkı olarak sayılmıştır. Yargıtay kararları ve uygulama gereği izin almaksızın ve bilgi vermeksizin ve haklı sebep olmaksızın üs tüste iki iş günü işe devam etmeyen veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda toplam üç işgünü işe gelmeyen işçi hakkında öncelikle tutanak tutulması gerekmekte olup, işbu tutanakta işçinin hangi günler işe devam etmediğinin açıkça belirtilmesi ve en az 2 şahit tarafından açık bir şekilde isim soy isim yazılarak imzalanması gerekmektedir. Zira taraflar arasında işçilik alacaklarına ilişkin dava açılması halinde Yasa ve Yargıtay kararları gereği iş akdinin haklı nedenle feshedildiği iddiasının ispat külfeti işverende olduğu için işverenin, işçinin izin almaksızın ve bilgi vermeksizin devamsızlık yaptığını ispat edebilmesi gerekmektedir. işten çıkarma sürecinde ihtarnamenin işçiye tebliği tarihinden itibaren sürenin başlatılması gerekir. Son olarak yukarıda belirtilen hususlar usulüne uygun olarak yapıldıktan sonra işçinin SGK çıkışının “29” “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile yapılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.