Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2021 14:12 (Üye) Soru : Bir müşterim şirket avukatını sağlık sigortası yapmış, parasını ödemiştir. Bu harcama şirket için gider yazılır mı, yazılması için ne yapmak lazımdır?

Cevap : Şirket neden gider yazsın ? Yapılan sözleşme şahsa ait şahız Yıllık GV beyannamesi veriyor ise GVK 89. maddedeki şartlara göre indirim yapılır. Avukat Şirkette Bordrolu ise ödediği sigorta primini GVK 63. maddedeki koşullara göre GV matrahından indirimi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.