Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.02.2021 18:10 (Üye) Soru : Merhabalar Benim sorum nargile tütünü üreten firmadan alınan (bu arada ürünü alan firma bu fabrikanın bayisi)KDV nin indirim konusu yapılabilirmi,ayrıca fabrikadan alınan bu ürünlerin perakende satış yapan büfe,cafe vb yerlere satışında özel matrah faturası kesilecekmi.Eğer özel matrah faturası kesildiğinde indirim konusu yapılan kdv nin durumu ne olur.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Sigara, puro, sigarillo, sarmalık tütün, NARGİLE TÜTÜNÜ gibi tütün mamullerinin bayiye satış safhasındaki teslimlerde genel uygulama kapsamında satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV hesaplanacaktır. Perakendeci bayiye satış yapan mükellefler de bu şekilde satış bedeli üzerinden %18 oranında hesaplayacakları KDV’nin yanı sıra, bayi kârı üzerinden hesaplanacak KDV’yi de beyan edip ödeyecektir. Örneğin perakende satış fiyatı KDV dahil 15 TL olan bir paket sigarayı bayiye KDV hariç 10 liraya satan mükellefler, satış bedeli üzerinden hesapladığı (10 x %18) 1,80 TL tutarındaki vergi ile birlikte, perakendecinin kârı üzerinden hesaplanacak KDV’yi de beyan edip ödeyecektir. Bu durumda bayiye satış yapan mükellefin beyan edeceği toplam vergi tutarı, derginin perakende satış fiyatı üzerinden iç yüzde oranıyla hesaplanan (15 x 18 /118) 2,29 liradır. Bayiye satış yapan mükellef düzenleyeceği e-faturada, fatura tipini “Özel Matrah” olarak seçecek, “Özel Matrah Bilgileri” bölümündeki özel matrah satırına, KDV hariç perakende satış fiyatı olan (15 – 2,29) 12,71 lirayı, yüzde satırına 18’i yazacak, özel matrah nedeni olarak 806 kod numaralı “Tütün mamulleri ile bazı alkollü içkiler”i seçecek, vergi tutarı olarak da 2,29 lirayı gösterecektir. E-faturanın “Mal/Hizmet Bilgileri” bölümünde ise birim fiyat olarak bayiye satış bedeli olan 10 lira, KDV oranı sütununa %18 yazılarak KDV tutarı 1,80 olarak gösterilecektir. E-faturanın ”Toplamlar” bölümünde mal/hizmet toplam tutarı 10 TL, hesaplanan KDV 1,80 TL, vergiler dahil toplam tutar da 11,80 TL çıkacaktır. Bayiye satış yapan mükellef 1 no.lu KDV beyannamesinde ise “Matrah” bölümünün “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda KDV matrahını 10 TL yazacak, vergi oranını %18 olarak seçecek, vergi tutarı 1,80 olarak görünecektir. Özel matrah şekli uygulaması dolayısıyla beyan etmesi gereken toplam 2,29 liranın kalan (2,29 – 1,80) 0,49 lirayı ise ilave edilecek KDV olarak beyan etmesi gerekmektedir. Bu nedenle beyannamenin, “Matrah” bölümünün “Diğer İşlemler” tablosunda 550 kod numaralı “Diğerleri” satırında matrah olarak bayinin KDV hariç kârı olan (12,71 – 10) 2,71 lirayı, vergi olarak da 0,49 lirayı beyan etmesi gerekecektir. Tütün mamullerini satın alan bayiler tarafından KDV’ye yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda KDV göstermeyecek, hatta vergiye tabi başka faaliyetleri yoksa KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. Başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olarak beyanname veriyorlarsa, tütün mamulleri satışına ait bedelleri KDV matrahına dahil etmeyecek, “Sonuç Hesapları” bölümündeki özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel satırına yazacaklardır. Öte yandan tütün mamullerinin ithali veya imalatçıları tarafından tesliminde, perakendeciye satış yapılan safhaya kadar olan (bu safha dâhil) teslimlerde genel hükümlere göre vergi uygulanacaktır. Örneğin sigara fabrikasının dağıtıcıya, dağıtıcının bölge bayiine satışlarında, satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV hesaplanacak ve genel hükümlere göre beyan edilip ödenecektir. Bölge bayiinin bayilere tesliminde ise özel matrah şekli uygulanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.