Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 14:49 (Üye) Soru : merhaba pandemi ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatı ve yıllık izin süresi açısından çalışılmış günler olarak dikkate alınırmı? tek tarafılı beyan ve iş kanununu 4857 66 madde gereği hak talep edilebilir mi?

Cevap : Bu konuda iki farklı yargıtay görüşü mevcuttur. hesaba dahildir diyen ya da iş sözleşmesi askıdadır kıdem süresinde hesaba dahil edilmeyecektir denilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu md. 66/1/d bendine göre: “İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler” işçinin günlük çalışma süresinden sayılır. Bu tanım kıdeme esas teşkile edecek pandemi ücretsiz izin dir.uygulaması için isabetli bir yaklaşım deği
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.