Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 09:50 (Üye) Soru : Türkiye'de bulunan evini kiraya verip kira geliri elde eden, İngiltere'de ikamet etiği eve ödediği kirayı Yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim yapabilir mi? Teşekkürler

Cevap : Gelir İdaresi Başkanlığının 30.07.2013 tarih ve 38418978-120[74-13/4]-815 sayılı özelgesinde; Gelir Vergisi Kanunun 74 üncü maddesinde, gerçek gider yönteminin tercih edilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde hangi harcamaların gider olarak dikkate alınacağı hususunun düzenlenmiş olduğu, söz konusu maddede yurt dışında ödenen kira bedellerinin indirim olarak dikkate alınacağı hususunda herhangi bir hükme yer verilmediğinden hareket edilmektedir. Buna göre, bir takvim yılı içerisinde elde edilen konut kira gelirinin ilgili yıl için belirlenen istisna haddini aşması halinde beyan edilmesi gerekmekte olup, ayrıca gelir vergisi kanununun 74’ncü maddesi çerçevesinde, yurt dışında ödenen kira tutarlarının Türkiye’de elde edilen kira gelirinden düşülmesinin mümkün bulunmadığı açıklanmaktadır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.