Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 09:57 (Üye) Soru : Merhaba; 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması detaylı olarak açıklanmıştır. Firmamıza yükletilen vekalet ücretleri için genelde karşı taraf icra takibine geçiyor ve bizde icra dairesine ödemeyi yapıyoruz. Tevkifat zorunluluğumuz var ancak karşı tarafın avukatı serbest meslek makbuzu düzenleyip göndermiyor. Ne yapmamız gerekir? Teşekkürler

Cevap : Avukatı Vergi Dairesine şikayet ediniz. Başka bir önerimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.