Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 14:30 (Üye) Soru : Merhaba kolay gelsin.İşyerisi Güngörende olan inşaat üzeri şahıs firmamıza 03.05.2013 tarihinde Sgk Bağcılar sosyal güvenlik merkezinde dosya açtırmıştık.Güngören Esenler sgk ya bağlandığı için dosyamız esenler sgk ya geçti. İşyerimiz Bakırköy bölgesine taşınacağı için esenler sgk dan bağcılar sgk ya nakil olmamız lazım. Nakil nasıl olmalı.Benim bildiğim dilekçe yeterli ama kimi meslektaşlarımız taşınacağın yerin sgk müdürlüğüne işyeri bildirgesi verilmeli. işe giriş çıkışlar da yapılmalı diyor.Sgk Uygulamada sorun çıkartıyor diyorlar. Bir de şunu öğrenmek istiyorum.Nakillerde hangi durumlarda işyeri bildirgesi verilmelidir.Örneğin Kadıköye nakil olsaydı Kadıköy sgk ya işyeri bildirgesi verilecek miydi Yoksa sadece şehirlerarası nakillerde mi işyeri bildirgesi verilmeli işe giriş çıkışlar yapılmalı.Ana sgk,alt sgk arası nakiller hakkında bilgi almak istiyorum.Kolay gelsin

Cevap : İşyeri dosyalarında devir, nakil, intikal işlemleri İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir. Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilecektir. İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir. İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilecek, yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirecek, eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulacaktır. İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır. İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren on gün içinde işyerinin işlem gördüğü üniteye yazı ile bildirilecektir. Bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.