Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 10:14 (Üye) Soru : 16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) ile ilgili olarak; nakliye işi yapan (malzemeli veya sadece nakliye ile hafriyat nakliyesi) firmalar KDV mükelleflerine ve tebliğde geçen diğer kurumlara düzenleyecekleri faturalarda 01/03/2021 tarihinden itibaren 2/10 oranında tevkifat uygulayacaklar. Doğru mudur? Saygılarımla, iyi çalışmalar.

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren YÜK taşıma hizmetinde (Kargo taşımacılığı hariç ) 2/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.