Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 11:21 (Üye) Soru : Merhaba şirket aktifine kayıtlı 5.000.000 TL üzeri bir mesken var. tek taşınmaz olduğu için değerli konut vergisinden muaf olan bu taşınmaz için vergi dairesine her hangi bir bildirim vermeye gerek var mı ?.Ekler’de tek meskeni olanların,elbirliği mülkiyete konu bu meskenine ilişkin taahhüt belgesi var ama bu paylı hissesi olanlar için geçerli sanırım değil mi ?

Cevap : Tek konut için DKV beyannamesi verilmez. VD de bilgi veya form da verilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.