Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 14:43 (Üye) Soru : Merhaba.7000 güne tabi biri için prim gün sayısı dolduktan sonra yaş beklerken ( yaklaşık 15 yıl ) prim ödenmesinin ne gibi bir avantajı vardır.? Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap : Bilindiği üzere, günümüz itibarıyla, daha doğrusu SSK kapsamında çalışanların emeklilik süreleri dikkate alındığında, emeklilik şartları açısından üç farklı dönem bulunmaktadır. Bu farklılık sadece emeklilik şartları açısından değil, aynı zamanda emekli aylığının hesaplanması açısından geçerlidir. Emeklilik şartları açısından bu dönemler; – 8/9/1999 tarihi öncesi, – 8/9/1999-30/4/2008 dönemi, – 30/4/2008 tarihi sonrası, olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen dönemler için emekli aylığının hesaplanmasında bazı tarih ötelemeleri söz konusu olup, söz konusu dönemler; – 1/1/2000 (kamuda çalışanlar için 15/1/2000) tarihi öncesi, – 1/1/2000-1/10/2008 dönemi, – 1/10/2008 (kamuda çalışanlar için 15/10/2008) tarihi sonrası, olarak biraz daha değişik olarak belirlenmiştir. – Her üç dönemde de çalışma varsa 1/10/2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısı arttıkça aylık artmakla birlikte her fazla çalışma sonrası artış hızı gittikçe azalmaktadır. Daha açık ifadelerle, 1/10/2008 tarihinden sonra ilk 10 yıl sonrasında % 2’ye düşmesinden dolayı beklenen artış azalma seyri içerisinde gerçekleşmektedir. – Son iki dönemde çalışma varsa emekli aylığında yine artış gerçekleşmekte, ancak aylık bağlama oranının her iki dönemde de benzer hükümleri içermesi ve 1/10/2008 tarihinden sonra ilk 10 yıl için % 3 aylık bağlama oranının uygulanmasından ötürü her fazla çalışma, her üç dönemdeki artışın azalma hızından daha düşük olarak seyretmektedir. – Son dönemde ise yeni bir kanun uygulaması nedeniyle diğer dönemlerle kıyaslanmasına gerek kalmadan her fazla çalışmanın emekli aylığında artan bir şekilde (artış hızında azalma olmadan ve artı çalışma süresine periyodik olarak) artış sağladığı görülmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.