Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 12:50 (Üye) Soru : Merhaba üstadım;16.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Tebliği uyarınca kısmi tevkifat uygulamasında yapılan değişiklikler kapsamında ticari reklam alımında 3/10 kdv tevkifatı getirildi.Ben bir radyo şirketinin muhasebesini tutuyorum.Hem radyo üzerinden,hemde internetteki tv yayını üzerinden reklam hizmeti veriyoruz ve buna istinaden reklam,prodüksiyon ve sponsorluk faturaları kesiyoruz.Benim birinci sorum şudur;sadece radyo yayınına istinaden kesilen reklam faturalarındamı tevkifat yapılacak,yoksa internet üzerinden gerçekleştirilen tv reklam faturalarındada tevkifat yapılacakmı?Ayrıca reklam için sağlanan prodüksiyon faturasında veya sponsorluk faturasındada tevkifat olacakmıdır?Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap : Reklam gelirlerinin nasıl ne şekilde elde edilirse edilsin Düzenlenen faturada hesaplanan KDV den 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılacağı görüşündeyiz.Sponsorluk geliri için KDV tevkifatı yapılmaz. 2.1.3.2.15.2. Kapsam Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.