Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.02.2021 13:24 (Üye) Soru : Merhaba, Danışmanlığını yaptığım Mükellefim Mayıs-2020 ayında Güvenlik Yazılımı üretmek üzere Hacettepe Teknokent'te faaliyete başladı. Projenin tamamlanamaması nedeni ile Kasım-2020 ayında Teknokent'ten çıkıldı. Sorum şöyle; Ar-ge harcaması olarak 510.000 TL giderlere (630 Hesap) yazıldı. Gelir tablosunda gider olarak yazdığımız bu tutarın aynısını beyannameden bir daha indirebiliyor muyuz? (106 AR-GE İndirimi 5746 s.kanun mad.3)

Cevap : Bilindiği üzere ARGE indirimi; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi gereğince kazanç olması durumunda matrahın tespitinde beyanname üzerinden yapılan bir indirim uygulamasıdır. Kazanç olmaması durumunda söz konusu harcama tutarı indirilmeyen tutar yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle sonraki yıllarda indirim hakkına sahiptir. Ancak bu indirim 5746 sayılı Kanunun uygulama süresi olan 31.12.2023 tarihi ile sınırlıdır. Bu süre uzatılmadığı sürece söz konusu Ar-Ge ve tasarım harcamaları bu tarihten sonra indirim konusu yapılamayacaktır. Her dönem (hesap dönemi) yapılan harcamalar KVK 10. maddesi ve GVK'nın 89. maddesi gereğince beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca söz konusu harcamalar GVK'nın 40. maddesi gereğince hasılatın tespitinde dönem içerisinde gider olarak indirilebilecek giderlerdendir. Bu giderler VUK'un değerleme hükümleri gereğince amortisman suretiyle itfa edilmesi gereken unsurlardan olduğundan dolayı bu harcamalar tek düzen muhasebe sistemi içerisinde 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına ya da 260 Haklar Hesabında tutulması gerekmekte ve ortaya bir iktisadi kıymet oluşması halinde amortisman suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir. Eğer yapılan harcamalar sonucunda bir iktisadi kıymet oluşmazsa doğrudan gider olarak yazılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.