Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2021 09:24 (Üye) Soru : Bir müşterimde nisan ve mayıs 2020 de KÇÖ başvurularımız vardı.Haziran 2020 de normal çalışmaya döndük.Şimdi ise Ocak ve Şubat 2021 dönemlerinde KÇÖ için başvuru yaptık.7 günün yarı ücretini yeni işe girenler için uygulayacakmıyız.Yoksa KÇÖ işyeri bazında mı değerlendirmek gerekiyor.

Cevap : İş hukukunda zorlayıcı neden ortaya çıktığında İş Kanunu madde 40 uyarınca işverenin bir haftaya kadar yarım ücret ödeme yükümlüğü bulunmaktadır. Bir haftalık sürenin sonunda, İş Kanununun 24. maddesinin III. Bendinde iş akdinin askıya alınması zorlayıcı nedenlerin varlığına bağlanmıştır. Bu hükme göre işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde işverenin ifayı kabul imkânsızlığı ve iş akdinin askıya alınması söz konusu olur. Bu da yeni işçi için yarım ücret uygulanmasıne gerektirir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.