Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2021 14:45 (Üye) Soru : Sn. Danışman, Personel hafta içi 1 gün haber vererek ve mazeretini bildirerek işe gelmedi. İşveren haftalık 45 saati doldurmadığı için hafta tatilini de kesmek istiyor. Bu 2 günlük kesintiyi bordrosunda göstermem için hangi evrakı düzenlemeliyim? Teşekkür ederim.

Cevap : 4857 sayılı iş lanunun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saat olup, bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanmaktadır. Aynı kanunun 46. maddesine göre ise, bu kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce (cumartesi çalışılan işyerlerinde 6 iş günü, cumartesi çalışılmayan işyerlerinde 5 iş günü) 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme izni (hafta tatili) verilecektir. Ayrıca, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafndan bir iş karşılığı olmaksızın bu günün ücreti de tam olarak ödenecektir. Dolayısıyla, mazeretsiz olarak haftada bir veya birden fazla gün işe gelmeyen işçilerin gelmediği günlerin ücretleri işverenlerince kesilebileceği gibi, kanunen hak kazanamadıkları pazar günü ücretleri de kesilebilecektir. Çünkü, işverenlerin bu günlere ait ücretleri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, fiilen çalışılmamış olsa dahi kanunun 46. maddesinde sayılan hallerin varlığı halinde işçi hafta tatili ücretine hak kazanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.