Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2021 14:13 (Üye) Soru : Bir ay öncesinden noter kanalı ile sözleşme iiptali ile ilgili smmm ye tebligat çekildi fakat smmm ye olan borçların ödenmemesinden dolayı GİB e beyanname sözleşmesini iptal etmedi ve hatta son dönem Geçici vergi beyannamesini de vermedi, evrak teslimi de yapmak istemiyor. Mükellefin borcu olması dolayısı ile böyle bir durum olabilirmi ( borcunu vermeyen cezasını çeksin tabii ki de bu şekilde mi oluyor ) bu işin icrası var davası var. Cezayı kendisi dere bey gibi kesebilir mi ?

Cevap : Meslek mensubu ile müşteri arasında yapılan Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi Müşteri tarafından Bağlı olduğu VD ne müracaat ederek Aracılık ve sorumluluk sözleşmesini tek taraflı iptal ettirebilir.(VUK Seri nolu Gn.Tb.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.