Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.02.2021 17:12 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, 16.02.2021 Tarihinde yayınlana Resmi gazetede KDV tevkifatına tabi olacak sektörler ve kapsamları genişletildi. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Nakliye, Depolama ve lojistik hizmet bedeli faturaları kesiyoruz. 01 Mart 2021 Tarihinden itibaren nakliye hizmeti için keseceğimiz faturalara 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulayacağız. Burada şunları öğrenmek istiyoruz: 1- Firmamızdan nakliye hizmeti alan tüm sektörlere mi 2/10 oranında KDV tevkifatı mı uygulayacağız,KDV tevkifatına tabi belli sektörlere mi tevkifat uygulayacağız ; yoksa tüm sektörlere mi ? 2- Lisanslı depoculuk yapmıyoruz ( Gümrüklü antrepo değiliz ), serbest depoculuk yapıyoruz, Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız L1( Lojistik Belgesi ) ve R1 ( Yurt İçi Taşıma Organizatörlüğü Belgesi ) belgelerimiz var , bu belgelere istinaden taşıma işleri yapıyoruz, kargo şirketleri 2/10 tevkifattan muaf tutulmuş, lojistikçiler de bu muafiyete tabi mi ? 3-Depolama ve lojistik hizmet bedeli olarak kestiğimiz faturalar, 2/10 tevkifata tabi olacak mı ?

Cevap : KARGO TAŞIMACILIĞI haricindeki tüm kara yolu taşımacılığı yapan mükellefler tevkifat kapsamına alınmıştır. Depolama taşım işlemi değildir. Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerinin tamamıdır. Bu işlemlerin kapsamda olup olmayacağı konusunda tebliğde açıklık olmadığı için yorum yapamıyoruz. GİB den özelge alınız... Sizinde bildiğiniz gibi tebliği de aşağıdaki ifade yer almaktadır. . Taşımacılık Hizmetleri Kapsam ........kara yoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir. Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. .......... Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.